27.

hvata popodnevni oblak. penje se na balkonsku ogradu, staje na prste. zna da plačem nad smrti bijele nakupine pare.