17.

prati me do haustora. onda ja njega pratim do auta. onda me vozi do haustora. vrtimo se u krug, do zauvijek.