15.

hoda prema meni. gazi u lokvu, kiša mu je u cipeli. ne zaustavlja se na crvenom, samo hoda. ne zaustavljam se ni ja.